SEMİNERLERİMİZ

ETKİNLİKLERİMİZ

SEMPOZYUMLAR

Kitaplar

“BABA” ERKEK DEĞİŞEN DÜNYADA YENİ ERKEK KİMLİĞİ, KİŞİSEL, AİLEVİ ve TOPLUMSAL SORUNLAR

“BABA” ERKEK DEĞİŞEN DÜNYADA YENİ ERKEK KİMLİĞİ, KİŞİSEL, AİLEVİ ve TOPLUMSAL SORUNLAR

GENÇLİK, GELİŞİM ve DEĞERLER

GENÇLİK, GELİŞİM ve DEĞERLER

ÇOCUKLARIMIZ ve BİZ

ÇOCUKLARIMIZ ve BİZ

YARDIMLA ÜREME TEKNİKLERİ (YÜT) VE AİLE SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ

YARDIMLA ÜREME TEKNİKLERİ (YÜT) VE AİLE SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ

Projelerimiz

Biz Kimiz

TARİHÇEMİZ

1986 yılında Kadın Sağlıkçılar Girişim Grubu olarak çıktığımız yolculuğumuza, çalışmalarımızın geniş kitlelere ulaşabilmesi ve kalitesini artırmak amacıyla (KASAD-D) Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Derneği olarak hizmet vermeye devam ettik. 2013 yılında ise kurumsal yapımızı daha da güçlendirip çeşitlendirerek KASAV Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nı kurmuş bulunmaktayız. Vakıflaşarak amaçlarımız doğrultusunda yolculuğumuzu sürdürmeye büyük bir azimle devam etmekteyiz.
Read More

Amacımız

KASAV olarak amacımız ulusal ve uluslararası düzeyde genel sağlık ve sağlıklı yaşama bilincini geliştirmek, sağlığın geliştirilmesi ve korunması çalışmalarında bulunmak, sağlık çalışanları arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, halkın bilinç düzeyini yükseltilmesi için genel eğitim ve öğretim çalışmaları yapmak, engelli bireyleri ve kısıtlı kesimlerinin sağlık ve eğitim kapasitelerinin yükseltilmesini sağlamak, aile kurumunu korumak ve bütünlüğünün devamına yönelik çalışmalarda bulunmak ve ayrıca çevreyi ve çevre bilincini geliştirmek ve çevre sağlığını korumaktır.
Read More

Paydaşlarımız