Eğitim Programının Amacı

Öncelikle öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerini geliştirme ve çatışma çözme yetilerini öğrencilere kazandırmaktır.

Eğitim Konu Başlıkları

 • Duyguları Tanımlama ve Anlama
 • Oturum Etkinliklerinin Uygulanması
 • Öğrencilerin Arkadaşlık Hakkındaki Düşüncelerini Almak ve Üzerine Düşünmelerini Sağlamak
 • Empati Yeteneğinin Geliştirilmesi
 • Çocukların Duyguları Tanımasını ve Anlamalarını Sağlamak
 • Öğrencilerin Arkadaşlık İlişkilerini Nasıl Kurduklarının Farkına Varması
 • Öğrencilere Empati Kurmayı Deneyimlerle Öğretmek
 • Etkili Dinleme ve Ben Dilini Kullanma
 • Öğrencilerin Etkili İletişim Kurabilmelerini sağlamak
 • Etkili İletişim Kurmaya Engel Olan Şeyleri Fark Etmek
 • Ben Dili Kullanma Becerilerinin Kazandırılması
 • İletişim Esnasında Doğabilecek Bazı Engelleri Keşfetme
 • Alay Edilme İle Baş Etme
 • Alay Edilme İle Başa Çıkma Becerilerinin Kazandırılmasında ve Pekiştirilmesinde Yardımcı Olmak
 • Öğrencilere Çatışma Çözme Becerilerinin Öğretilmesi
 • Çatışma ve Problem Çözme

Kimler Katılabilir?

Aile ilişkilerini geliştirmek ve aile içi sorunları çözmek isteyen aile bireyleri

Katılımcı Sayısı

8
Kişi

Eğitim Gün Sayısı

1
Eğitim Süresi

Eğitim Saati

4
Eğitim Saatleri