Yaşlanmak Güzeldir

Yaşlanmak Güzeldir

22 Mayıs 2016

GELENEKSEL BAHAR SEMPOZYUMLARI KAPSAMINDA YAŞLILIK KONUSUNU
UZMANLARLA HUKUKİ, DİNİ VE TIBBİ AÇIDAN ELE ALDI
“Bahar Sempozyumları” başlığı altında, değişen aile yapısının fertlerinin her yıl bir
kesimini ele alarak çözümler sunmaya devam ediyor. Ailenin temelini oluşturan kadın
ve erkeğin rollerine ve sorunlarına bakışımızın nasıl olması gerektiğini inceleyen
KASAV, geçtiğimiz yıllarda da ailenin nadide meyvesi çocuklarımız ve geleceğimizi
emanet edeceğimiz gençlerimiz hakkında sempozyum düzenledi. ‘Bahar
Sempozyumları’ başlığında altıncısını Yaşlılar Haftası’nda yapılacak olan “Değişen
ve Gelişen Yeni Veriler Işığında Yaşlılık” konusunu ele aldık.
Değişen ekonomik göstergeler, toplum değerleri ve sosyodemografik farklılaşma
nedeniyle, yaşlılarımızın da toplumdaki konumlarında değişmeler olduğunu ortaya
koyuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlığı; bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam bir
iyilik hali olarak tanımladığını göz önüne tutarsak, sağlıklı bir yaşlılık da, bedenen,
ruhen ve sosyal olarak iyi yaşlanma ile gerçekleşebilir. Bu bağlamda, sempozyumda
toplumda yaşlının yeri, yaşlanma ve yaşlılık konu başlıkları sosyolojik, hukuki, dini,
tıbbi açıdan ele alınacak, ayrıca yaşlının beden, ruh ve toplumsal sağlığı ile ilgili
tebliğler sunuldu.

SEMPOZYUM PROGRAMI

09.00-09.30       :              Kayıt

09.30- 10.00      :              Açılış Konuşmaları

Dt. Gülnur Alpkan –         KASAD-D Yönetim Kurulu Başkanı

Uzm. Dr. Hilal Özkaya -Sempozyum Başkanı

1.OTURUM: 10.00-11.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Musa Tosun

10.00-10.20:“Türkiye’nin Demografik Dönüşümü ve Yaşlanma” (Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk )

10.20-10.40: “Sağlıklı Yaşlanma Mümkün mü? Nasıl? “( Doç. Dr. Bülent Saka )

10.40-11.00:“Yaşlı Yakınım Demans oldu, Bu Süreci Nasıl Yönetmeli?”( Prof. Dr. Serpil Bulut)

Sorular 10 dk.

Minyatür sanatçısı Zehra Çekin ’in “ Yerler ve Gökler” sergisinin taktimi.

Ara:11.25 – 12.25

2.OTURUM:11.25-12.25

Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Gülhan Cengiz

11.25-11.45:”Kuran Işığında Peygamber Efendimizin Yaşlıya ve Yaşlılığa Bakışı”(Meral Günel)

11.45-12.05:“Yaşlanma Döneminde Dindarlık ve Psikolojik Hayat .”(Yrd. Doç. Dr. Abdullah İnce)

12.05-12.25:“Yaşlılıkta Görülen Fıkhi Sorunlara Çözümler”  (Yrd. Doç. Dr. Gökhan Atmaca)

Sorular:10 dk.

ÖĞLE ARASI: 12.35-13.30

3.OTURUM:13.30-14.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu

13.30-13.50: ”Yaşlıya En Uygun Yaşam Ortamı Evi mi

, Kurum mu? “(Doç. Dr. Fatih Tufan)

13.50-14.10: ”Yaşlı için Sağlıklı Fiziksel Koşullar” (Prof. Dr. Lütfiye Müslümanoğlu)

14.10-14.30: “Yaşlı Bakımında Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi ve Bir Vakıf Örneği” (Hatice Okur)

Sorular:10 dk.

Ara:14.40-14.55

4.OTURUM:14.55-15.55

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İhsan Karaman

14.55-15.15: “Yaşlılıkta Karşılaşılan Etik Sorunlar ve Yaşlı İstismarı”(Uzm. Dr. Hilal Özkaya)

15.15-15.35: “Yaşlılıkta Hukuki Sorunlar” (Yrd. Doç. Dr. Murat Aydın)

15.35-15.55: “Yaşlanmak Başlanmaktır” (Prof. Dr. Kemal Sayar)

Sorular:10 dk.

Kapanış ve Değerlendirme: 16.05-16.15