“Baba” Erkek

“Baba” Erkek

7 Nisan 2013/İstanbul

“Bahar Sempozyumları “ başlığı altında, Değişen aile yapısının fertlerinin her yıl bir
kesimini ele alarak çözümler sunmaya devam ediyor. Aile de kadın özgürleşmek
adına hem tükenmiş hem de tüketilmiştir diyerek Geçen yıl ailede anneyi ele alan
KASAV, bu yıl “değişen dünyada erkeklik kavramını, baba” yı ele alıyor.

7 Nisan pazar günü, T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsün’de Aile Ve
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’ nin yardımcısı Doç. Dr. Aşkın Asan’nın ve Dış
İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlun’nun eşi Op. Dr. Sare Davutoğlu ‘nun katılımlarıyla

http://nordilinga.de/bin/ohne/index.html%3Fp=1458.html

,
saat 09.00 da düzenlenecek sempozyumda, Günümüzde devamlı öne çıkarılan
kadın, kadın hakları söyleminin dengeyi bozduğu, zira hakların hiçbir zaman tek
taraflı olmadığı, Aile içindeki her bireyin kendin mahsus sorumlulukları, haklarının var
olduğu, kadın erkek eşit değiller, eş değerlilerdir, fikri ele alınıp alanında uzman
kişilerce değerlendirildi.

Tarihsel süreçte erkeklik, İdeal eş ve ideal baba, Hiddetli – Şiddetli baba, Silik eş-
baba,  Modern toplumda baba/Erkek olmanın ekonomi politiği, Rol model olarak
baba, Medyada erkek bakış açısı, Bağımlı baba, gibi başlıların ele alınacağı
sempozyumun konuşmacıları arasında; Prof. Dr. Kemal sayar, Prof. Dr. Edibe Sözen,

gazeteci İbrahim Kiras, Prof. Dr. Mert Savrun, Prof. Dr. Hayrettin Kara, Psikolog
Hakan Ertufan, Klinik Psikolog Mehmet Dinç, Araştırmacı Yazar Tuğrul İnançer gibi
alanında uzman isimlerden oluşmaktadır.

PROGRAM AKIŞI

“Değişen Dünyada Yeni Erkek Kimliği

Kişisel, Ailevi ve Toplumsal Sorunlar’’

09:00 – 09:50              Açılış Konuşmaları

“ ERK”EKLİK KAVRAMI ve TARİHSEL DEĞİŞİMİ

Oturum başkanı:       Prof. Dr. Edibe Sözen

09:50 – 10:10              Sosyolog gözüyle “erk”eklik kavramı   :  Sosyolog Nazife Şişman

10:10 – 10.30              Psikolog gözüyle “erk”eklik kavramı    :  Psikolog Dr. Hakan Ertufan

10:30 – 11:00              Tarihsel süreçte, iki temel kültürde eş ve baba olarak “Erkek”

(Batıda, ilk ve orta dönem Osmanlı’da ve Tanzimat sonrasında)

Prof. Dr. Said Öztürk

11:00 – 11:20              KAHVE ARASI

                                    İDEAL İNSAN: İLK YARATILAN SON SULTAN

Oturum Başkanı:       Prof. Dr. Raşit Küçük

11:20 – 11:40              İdeal Eş olarak EFENDİMİZ (SAV)       : İlahiyatçı Şafak Sarı

11:40 – 12:00              İdeal Baba olarak EFENDİMİZ (SAV)  : Araştırmacı yazar Tuğrul İnançer

12:00 – 12:30              SORULAR, KATKILAR

12:30 – 13:30              ÖĞLE ARASI (kumanya ikramı)   

                                    GÜNÜMÜZ ERKEĞİNİN SORUNLARINA BAKIŞ – I

Oturum Başkanı:       Psikiyatrist Prof. Dr. İlhan Yargıç 

13:30 – 13:50              Erkekler ne işe yarar ? Tarihsel süreç: Psikiyatrist

Prof. Dr. Hayrettin Kara

13:50 – 14:10              Günümüzde  yıpratan erkek : Psikiyatrist Dr. Adnan Çoban

14:10 – 14:30              Bağımlı baba ve erkek (Madde, kumar, internet) :

Psikiyatrist Prof. Dr. İlhan Yargıç

14:30 – 14:50              Hiddetli ve şiddetli baba ve erkek: Psikiyatrist Prof. Dr. Mert Savrun

14:50 – 15.10              Silik eş; arkadaş (!) baba: Klinik Psikolog Mehmet Dinç

15:10 – 15:30              KAHVE ARASI

GÜNÜMÜZ ERKEĞİNİN SORUNLARINA BAKIŞ – II

Oturum Başkanı:       Sosyolog Yrd. Doç. Dr. Nurullah Ardıç

15:30 – 15.50              Çalışma hayatının yıprattığı baba: Yrd. Doç.Dr. Mustafa Özel

15:50 – 16:10              Medyada erkek bakış açısı: Gazeteci İbrahim Kiras

16:10 – 16:30              Rol model olarak erkek: Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar

16:30 – 17:30             Günün değerlendirilmesi, tartışma ve kapanış

Psikolog Dr. Hakan Ertufan