Eğitim Programının Amacı

Ergenlik döneminde sıklıkla bazı öğrencilerin akranlarına şiddet içeren söz ve davranışlarda bulundukları, fiziksel ve sözel zorbalık yaptıkları gözlenmektedir. Bu nedenle zorbalık yapan öğrencilerin davranışlarının değiştirilmesi ve iletişimlerinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

Eğitim Konu Başlıkları

 • Zorbalığın Ne Olduğunu Tanımlama ve Anlama
 • Zorbalığın Ne Olduğunun Tartışılması
 • Empati Yeteneğinin Geliştirilmesi
 • Arkadaşlık İlişkilerinde Yaşanabilecek Problemlerin Tanımlanması
 • Ortaya Çıkan Sorunların Yapıcı Yöntemlerle Çözme Yöntemlerinin Öğrenilmesi
 • Öfke Kontrolü
 • Öfke İle Baş Edebilmek İçin Adımların ve Yolların Öğrenilmesi
 • Öfkenin Vücut Diline ve Yüz İfadelerine Nasıl Yansıdığının Öğrenilmesi
 • Fiziksel Zorbalık
 • Başkaları İle Çatışıldığı Durumlarda Kullanılabilecek Etkili İletişim Tekniklerini Öğrenme
 • Sözel Zorbalık
 • Öğrencilerin Farklı Duygu Durumlarını ve Bu Duyguların İfadelerini Tanıması

Kimler Katılabilir?

Arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek ve şiddet içeren davranışlarını değiştirmek isteyen lise öğrencileri. Zorbalık davranışlarını farklı
koşullar altında ve birçok durumda uzun süredir yapan çocuklar, bu çalışmaya katılması gerektiğini öngörülen öğrenciler.

Katılımcı Sayısı

8
Kişi

Eğitim Gün Sayısı

1
Eğitim Süresi

Eğitim Saati

4
Eğitim Saatleri