“ GEÇ DEĞİL” “ BAĞIMLILIK PROJESİ” 2014-2015

Untitled-6

“ GEÇ DEĞİL” “ BAĞIMLILIK PROJESİ” 2014-2015

“GEÇ DEĞİL” BAĞIMLILIK PROJESİ ( 2014)

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülmüş bir projedir. Proje kapsamında liseli gençlerin (14-18 yaş grubu) bağımlılık hakkında farkındalık seviyesinin arttırılması, gençlerle birlikte gençler için çalışarak bağımlılık konusunda bilinç kazanmalarının sağlanması, aktif roller verilerek otorite baskısı hissettirmeden olumlu davranış değişikliği oluşturmaları amaçlandı. Proje ile 2014–2015 öğretim yılı içerisinde, İstanbul Avrupa yakasındaki liselerde, öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve topluma yönelik yürütülecek çeşitli faaliyetlerle madde bağımlılığı hakkında farkındalık artırılarak bilinçlenmelerinin sağlanması hedeflendi. Projede,  bilinçlenme ve farkındalık, gençlerin içinde bulundukları ruhsal döneme ve günümüz koşullarına uygun bir şekilde, teknoloji ve rekabet duygusunun gücü kullanılarak sağlandı.

 Eğitim seminerleri ve hazırlanan web sitesi aracılığı ile proje kapsamında:

  • Madde bağımlılığının nedenleri, sonuçları ve önlenmesi ile ilgili hedef kitlemiz bilinçlendirilmiş ve Öğretmen ve aileler, madde bağımlılığı konusunda sorumluluk almaları yönünde teşvik edilmiştir. 409 devlet lisesinin rehber öğretmenlerine yönelik proje amaçları doğrultusunda bilinçlendirme toplantısı yapılmış, 25 ilçede 409 devlet lisesi ziyaret edilerek 192.433 gence ulaşılmıştır.