TARİHÇEMİZ

1986 yılında Kadın Sağlıkçılar Girişim Grubu olarak çıktığımız yolculuğumuza, çalışmalarımızın geniş kitlelere ulaşabilmesi ve kalitesini artırmak amacıyla (KASAD-D) Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Derneği olarak hizmet vermeye devam ettik. 2013 yılında ise kurumsal yapımızı daha da güçlendirip çeşitlendirerek KASAV Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nı kurmuş bulunmaktayız. Vakıflaşarak amaçlarımız doğrultusunda yolculuğumuzu sürdürmeye büyük bir azimle devam etmekteyiz.