Başkandan Mesaj

Bir grup sağlık alanında çalışan arkadaşlarımızla beraber 1986 yılında bir araya gelerek hem kendimizi mesleki alanda geliştirmek, hem de halkı bilinçlendirmek üzere eğitimler vermeye; hastaneye, hekime ulaşamayan hastalara muayenehanelerimizde hizmet vermeye başladık. Sağlık eğitimi alanında toplumun her katmanına ulaşmak, daha organize çalışmak için 2005 yılında İstanbul'da Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği (KASAD-D) ni kurduk.

KASAD-D'nin kurulmasının ardından, hizmet aşkı ve azimle ulusal ve uluslararası çalışmalara ve önemli projelere imza attık. Dernek üyelerimiz ile kurumsal yapımızı daha da güçlendirip çeşitlendirerek 2013 yılında Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV) nı kurduk. Ülkemize sağlık alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşunu kazandırmanın kıvancını yaşamaktayız.

2006 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden tahsis ettiğimiz Ahmed Buhari Tekkesinin restorasyon işlerini yakın zamanda bitirip ülkemize bir vakıf mülkünün geri kazandırılmasının huzuru ile çalışmalarımıza bu mekanda devam etmekteyiz.

Kurum olarak hayırseverlik, gönüllülük ve adalet temel değerlerimizdendir. Üyeleri arasındaki güçlü dostluk bağı ve dayanışmasıyla, takım çalışması içerisinde ürettiğimiz ve hayata geçirdiğimiz projeler, sempozyumlar, çalıştaylar, eğitim programları ve çalışmalarla, gelecek nesillere ve sağlıklı bir dünyaya katkı sağlamaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.

Bir araya gelişimizden itibaren bu çalışmaları yapmamızı sağlayan, kendilerinden feragat eden değerleri eşlerimize ve evlatlarımıza; bir taraftan mesleğini idame ettirirken diğer taraftan gönüllülük ruhu ile çalışan arkadaşlarımıza, üyelerimize ve dostlarımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum.

Tüm dostlarımızın, toplum sağlığına katkı yapacağımız yeni projelerde desteklerini bekler, herkese sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Yard. Doç. Dr. Gülhan Cengiz