YÜZ YÜZE ve YÜZ YÜZE DEVAM EDİYOR PROJELERİ  (2013- 2015)

Untitled-10

YÜZ YÜZE ve YÜZ YÜZE DEVAM EDİYOR PROJELERİ  (2013- 2015)

Projelerin genel amacı; Türkiye’deki çocuk ve gençlerin ruh ve beden sağlığının korunmasını, sosyal uyumunun güçlendirilmesini ve geliştirilmesini destekleyerek, toplumsal yaşama sağlıklı bireyler olarak etkin katılımlarını sağlamaktır. Yüz Yüze projesinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile Fatih ilçesinde, 4 pilot okulda çalışılmış ve toplamda 4533 öğrenciyle araştırma odaklı bir çalışma yürütülmüştür. 15-18 yaş arası internet bağımlılığı risk grubundaki 100 gence ve ailelerine özel hazırlanmış grup psikoeğitim modelleri aracılığıyla, 4533 gencin tamamına ise proje kapsamında çekilen 3 kısa filmin sunulduğu eğitimler yoluyla ulaşılmıştır. Projede belirlenen okullarda eğitim gören 15-18 yaş arası gençlerde, onların ebeveynlerinde, öğretmenlerde ve idarecilerde internet bağımlılığı hakkında farkındalık oluşması amaçlandı. Gençlerin eğitim-öğretim hayatları boyunca verimli internet kullanımının sağlanması ve ebeveynlerin eğitilmesi ile gelecek nesillerin de olumlu etkilenmesi öngörüldü. Bunun yanı sıra hedef okullardaki gençler satranç, tiyatro gibi sosyal ve sanatsal aktivitelere yönlendirilerek, gençlerin sosyal beceri kazanmaları sağlandı.

Projenin ikinci basamağı olan ‘Yüz Yüze Devam Ediyor’ projesi kapsamında; Fatih, Eyüp ve Beyoğlu ilçelerinde eğitim görmekte olan 54.605 ortaöğretim öğrencisine, görev yapan 2.700 öğretmen ve idareciye, veli ve halk seminerleri ile de yaklaşık 100.000 kişiye ulaşılmıştır. Ayrıca proje dâhilinde çalışacak psikologlarla birlikte eğitim verilen 40 psikolog ve gönüllü olarak çalışmalara katılan 30 psikoloji bölümü öğrencisinin konuyla ilgili mesleki bilinç, beceri ve kapasite artışı sağlanmıştır. Projenin ikinci basamağında “Yağmur ile Toprak Çevrimiçi” adında çizgi roman kitaplaştırılarak 10.000 adet basımı yapılmış ve MEB’in EBA sisteminde yaklaşık 90.000 görüntülemeyle 100.000 gence ulaşılmıştır.