EBELİK BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROJESİ (2017)

EBELİK BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROJESİ (2017)

EBELİK BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROJESİ (2017)

EBELİK BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROJESİ (2017)

 

Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV), T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Biruni Üniversitesi ve Doğum için El Ele Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen projede, doğumda ekip yaklaşımının benimsenmesi; hekim ve ebenin birlikte ve beraber çalışması; ebelerin gebelere birebir destek vermesi, doğumun fizyolojisine uygun takibini ve doğum eylemi boyunca kesintisiz birebir destek sağlanması amacıyla, devlet hastanelerinden seçilmiş eğitici eğitimine uygun 25 kursiyer ebe ile beş hafta süreyle birebir, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı kurumuna bağlı çalışan İstanbul’da görevli 100 ebe ile farkındalık seminerinde bir araya gelinmiştir.

 

Anne ve bebek ölümlerinin Sezaryen oranlarının azaltılması, İlimizde görev yapan ebelerin normal doğumu takibinde bilgi, bilinç ve becerilerinin arttırılması, ebelerin gebeye destek olurken doğumu kolaylaştıracak bazı ilaç dışı rahatlatma tekniklerinin öğretilmesi ebelerin riskli gebelikleri tanıyarak zamanında gebeleri yönlendirmeleri konularında hedef kitle bilinçlendirilerek proje temel amaçlarına ulaştırılmıştır.

25
Kursiyer
100
Ebe