Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele

Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele

  • Start:
  • End:
  • Time:

Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı Hazırlık Toplantısı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda 13 Temmuz 2017 de gerçekleştirilecek “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı Hazırlık Toplantısı”na KASAV olarak katıldık ve eylem planı için hazırlamış olduğumuz raporu Bakanlık yetkililerine arz ettik.

Event location