Yüz Yüze Devam Ediyor

Yüz Yüze Devam Ediyor

YÜZ YÜZE DEVAM EDİYOR projesi ile YÜZ YÜZE projesinin çıktıları kullanılarak daha geniş kitlelere ve riskli bölgelere farkındalık eğitimi yoluyla ulaşması amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında; Fatih, Eyüp, Beyoğlu, ilçelerindeki liselerde okuyan öğrenciler, idareci ve öğretmenlere planlanan eğitim seminerleri ile hazırlanan kitapçıklar verilerek farkındalık kazandırılacaktır. Ayrıca bu liselerdeki öğrencilerin velilerine ve ilçe halkına yönelik seminerlerle eğitimde bütünlük sağlanması hedeflenmektedir. Koordinatör eğitmenlerimiz liderliğinde istihdam ettiğimiz alanında uzman psikologlar; öğrencilere, idareci ve öğretmenler ile velilere ve halka yönelik yapılacak olan kısa filmler eşliğinde farkındalık eğitimi vereceklerdir.Projede gönüllü olarak çalışacak olan psikoloji öğrencilerinden oluşan ekibin kurulmasının ardından gönüllülere;bağımlılık, internet ve teknoloji bağımlılığı, önleyici psiko-sosyal çalışmalar, okul ve toplum temelli önleyici çalışmalar gibi konularda temel mesleki bilgi ve beceri kazandıracak eğitimler verilecek ve alandaki çalışmalar süresince süpervizyonlara katılımı sağlanacaktır. Bunların sonucunda lisans öğrencilerinin mezun olup alana çıkmadan evvel hem genel mesleki hem de bağımlılık alanında kapasite artışı sağlanmış olacaktır.

Leave a Comment

Your email address will not be published.