Embriyoner Dönemde Yapılan İşlemlerin Postnatal Hayata Etkisi

Embriyoner Dönemde Yapılan İşlemlerin Postnatal Hayata Etkisi

Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV) Mesleki Eğitim Seminerleri
Kapsamında bu ay “Embriyoner dönemde yapılan işlemlerin postnatal hayata etkisi”
konusunda Prof Dr.  Ertan Kervancıoğlu Bey’i ağırladık.