Halka Yönelik Seminerler

Halka Yönelik Seminerler

Çeşitli sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, özel ve tüzel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda, kadın sağlığı (menopoz, doğum kontrolü, kürtaj vb.), çocuk sağlığı ve ergenlik, genel sağlık

http://nordilinga.de/bin/ohne/index.html%3Fp=1360.html

, ağız-diş sağlığı, stresle mücadele, beslenme, hijyen, kanser, ilk yardım gibi konularda verilen halka yönelik eğitim seminerlerimiz neticesinde 3 yılda sağlıklı yaşam bilincini kazandırmak için 16.980 kişiye ulaşılmıştır.