OKULA GEÇ KALMA PROJESİ  ( 2011 )

Untitled-5

OKULA GEÇ KALMA PROJESİ  ( 2011 )

Okula Geç Kalma Projesi;  Avrupa Birliği Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu  “Özel Eğitim Gereksinimli Çocuklarda Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi” projesidir. Proje, 2010-2011 yılları arasında, İstanbul – Fatih ilçesinin sosyo- ekonomik düzeyi düşük bölgelerinde hayata geçirilmiştir 3 aşamalı bir projedir.

Birinci ayağında Fatih bölgesindeki tüm anaokullarındaki 124 anaokulu öğretmenine “Erken özel eğitim ve kaynaştırma” eğitimi verilmiştir. İkinci ayağında; Fatih ilçesinin sosyo ekonomik düzeyi düşük bölgelerinde, 14 mahallede 795 sokak dolaşılıp, 24786 hane taranarak 3-6 yaş arasındaki 1195 çocuğa ulaşılarak çocuklara uzman psikolog ve pedagoglar tarafından “gelişim düzeyi belirleme” tarama testleri yapılmıştır. Tespit edilen 137 şüpheli ve 88 anomalili özel eğitim gereksinimli çocuklar Milli eğitim bakanlığına bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri’ne yönlendirilmiştir. Üçüncü ayağında Fatih Engelli Okulu’nda okuyan 50 öğrenci velisine “Özel çocuk bakım eğitimi” kursu düzenlenerek Ebeveynlere Milli Eğitim bakanlığı sertifikası verilmiştir.

Genel hedefler doğrultusunda çalışmanın özel amaçları:

  • Anasınıfı öğretmenlerinin özel eğitim gereksinimli çocuklar hakkında farkındalıklarının, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi alanında mesleki bilgilerinin arttırılması,
  • Anne-babaların, özel eğitim gereksinimli çocuklar hakkında farkındalıklarının arttırılması ve çocukların ihtiyaçları konusunda bilgilendirilmesi, olumlu anne-baba tutumlarının geliştirilmesi,
  • Özel eğitim gereksinimli çocukların belirlenmesi (Proje kapsamında 3-6 yaş arasındaki çocuklara uzman psikolog ve pedagoglar tarafından gelişim tarama testleri yapıldı) ve ailelerin ilgili kuruluşlara yönlendirilmesi,
  • Engelli annelerinin, çocuk bakımı ve eğitimi alanında sertifikalandırılmaları;
  • Okul öncesi erken özel eğitimin ve kaynaştırma eğitiminin güçlendirilmesi hedefinin gerçekleşmesini sağlayacak taraflar (Aile-Rehberlik ve Araştırma Merkezi(RAM)-okul) arasındaki işbirliğinin ve diyaloğun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,
  • Okul öncesi özel eğitimin ve kaynaştırma eğitiminin önemine dair ilçe halkında farkındalık oluşturulmasıdır. Tespit edilen özel eğitim gereksinimli çocuklara, ebeveynlerine ve öğretmenlerine eğitimler verilerek, çocukların eğitimleri hakkında yönlendirmeler yapıldı.

Çalışmanın hedef kitlesi; Anasınıfı öğretmenleri, 36-72 ay yaş grubunda çocuğu olan anne ve babalar,  36-72 ay yaş grubunda özel eğitim gereksinimi* bulunan çocuklar ve aileleri, engelli anneleridir.

* Konuşma ve dil sorunu olanlar/ Öğrenme güçlüğü-zeka geriliği gözlenenler/ Sosyal uyum, davranış ve dikkat bozukluğu olanlar.